We willen je graag uitnodigen voor een werkconferentie over BN2030. In dit bericht meer informatie.​

De inschrijvingen voor de werkconferentie zijn gesloten

Waarom een werkconferentie?​

Het herschrijven van het opleidingsprofiel BN2030 vindt op dit moment plaats. Een groep professionals vanuit het onderwijs is geformeerd in een projectgroep. Zij zijn bezig om alle input die gegenereerd is in de onderzoeksfase van BN2030 te verwerken tot een hernieuwd profiel. Daarnaast worden zij gechallengd door een zogenaamde klankbordgroep: een diverse afvaardiging van mensen uit het veld. Van verpleegkundigen, hoogleraren, bestuurders en ondernemers. Het stakeholderveld is echter veelomvattender dan louter de betrokkenen in de zojuist benoemde projectstructuur. De werkconferentie biedt een mogelijkheid en momentum om, breder dan de direct betrokkenen, het opleidingsprofiel BN2030 te valideren. En tevens de geïnteresseerden te informeren.​

Wat houdt de werkconferentie in?​

De werkconferentie is een digitale sessie van een kleine 2 uur. Een mix van geïnteresseerden kan deelnemen. De sessies worden gebruikt om:​

  • Te informeren over de totstandkoming van het profiel tot dan toe [proces]​
  • Te informeren over de afwegingen en keuzes die gemaakt zijn tot dan toe [inhoud]​
  • Voorleggen van vraagstukken: open vragen waar extra input voor nodig is​
  • Voorleggen van dilemma’s: uitdagingen waar extra inspiratie en andere invalshoeken voor gezocht worden ​

Wanneer en hoe kan ik deelnemen?​

Spreekt dit jou aan? Ben je nieuwsgierig of heb je een interessante invalshoek?  Meld je dan nu aan voor de werkconferentie via deze link. Er zijn vijf rondes van een kleine 2 uur, dus je kan je
inschrijven op één van de momenten.

Let wel; zorg dat je jouw naam èn e-mailadres achterlaat bij de inschrijving, alleen dan kunnen we de agenda uitnodiging inclusief Teams link naar jou versturen.​

Donderdag 2 februari 2023​. Tijdsloten:​

1. Ronde 1: 09:00 – 10:45​
2. Ronde 2: 11:00 – 12:45​
3. Ronde 3: 13:00 – 14:45​
4. Ronde 4: 15:00 – 16:45​
5. Ronde 5: 19:00 – 20:45​

Heb je vragen? Mail naar bachelornursing2030@gmail.com​

En we hopen je te zien en spreken op 2 februari!​

Namens het LOOV, Stuurgroep BN2030,
Corine Latour, Marloes van den Broek, Aart Rietveld en Bram van der Graaf