20 30

CanMEDS-rol 7: Kwaliteitsbevorderaar

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De rol van kwaliteitsbevorderaar vraagt van de verpleegkundige een mate van zelfstandigheid in eigen handelen die bijdraagt aan het profileren als zelfstandig professional met oog voor het werken volgens professionele standaarden én persoonsgerichte kwaliteit van zorg.

Competentie 1

De verpleegkundige levert een bijdrage aan kwalitatief goede zorg. De verpleegkundige screent, meet en monitort veiligheid en kwaliteit van zorg op het niveau van de individuele zorgvrager. Op het niveau van de organisatie participeert de verpleegkundige proactief in kwaliteitszorgsystemen.

Competentie 2

De verpleegkundige toont professioneel gedrag en is ondernemend door bij te dragen aan duurzame innovatie, waar passend met zorgtechnologie, van de verpleegkundige beroepsuitoefening vanuit een historisch, wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Kernbegrippen

  • Kwaliteit van zorg leveren: Het op een methodische en kritische wijze uitvoeren en borgen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
  • Participeren in kwaliteitszorg: Het leveren van een proactieve bijdrage aan activiteiten in het kader van kwaliteitsborging gericht op het systematisch expliciteren, evalueren en bijsturen van het professionele handelen en de (patiënt-)veiligheid.
  • Professioneel gedrag: Het handelen en zich gedragen naar de professionele standaarden en het nemen van verantwoordelijkheid in al het eigen handelen.
  • Ondernemerschap: Het overzien van zorginhoudelijke, economische, ecologische belangen en organisatiebelangen binnen de verschillende contexten van zorg en het nemen van initiatief om kwaliteit van zorg te verbeteren.