20 30

CanMEDS-rol 3: Samenwerkingspartner

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De verpleegkundige werkt samen bij het ontwerpen, uitvoeren en regisseren van de (preventieve) zorg in een (hoog complexe) zorgsituatie, en bij het ondersteunen van de zorgvrager en diens naasten tot bij de situatie passend zelfmanagement.

Competentie 1

De verpleegkundige werkt binnen een professionele zorgrelatie samen met de zorgvrager en diens naasten vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming, waarbij de verpleegkundige ondersteunt in passend zelfmanagement.

Competentie 2

De verpleegkundige werkt, met de zorgvrager en diens naasten, samen met intra- en interprofessionele partners, aan het ontwerp, de uitvoering, en regie van zorg.

Kernbegrippen

  • Gezamenlijke besluitvorming: Het systematisch samen beslissen door de zorgvrager en de zorgverleners over de zorg die het beste bij de zorgvrager past.
  • Professionele zorgrelatie: Het aangaan en onderhouden van contact met de zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk, het onderhouden van langdurige zorgrelaties en het zorgvuldig afbouwen van de zorgrelatie daar waar dit noodzakelijk is.
  • Intraprofessioneel samenwerken: Het op een gelijkwaardige manier samenwerken met andere leden van de verpleegkundige discipline, binnen en buiten de eigen zorgorganisatie, met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en regisseren van de zorg.
  • Interprofessioneel samenwerken: Vanuit de eigen beroepsidentiteit en deskundigheid op een gelijkwaardige manier samenwerken met andere beroepsprofessionals, binnen en buiten de eigen zorgorganisatie, met betrekking tot ontwerpen, uitvoeren en regisseren van de zorg.