20 30

Het BN2030 opleidingsprofiel

Het opleidingsprofiel geeft een overzicht van de landelijk vastgestelde competenties van de bacheloropleiding verpleegkunde. Hiermee wordt de hbo-verpleegkundige in het werkveld en in de beroepskolom gepositioneerd.

Wat is BN2030

Het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) geeft een overzicht van de landelijk vastgestelde competenties van de bacheloropleiding Verpleegkunde niveau 6 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF 6). Het opleidingsprofiel geeft de kaders waarmee de opleidingen zelf hun curriculum vormgeven. Dit profiel is dus voor alle hogescholen het vertrekpunt bij het ontwerpen van het curriculum.

Aanleiding voor BN2030

Vanaf 2016 worden Bachelor verpleegkunde studenten opgeleid conform het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (BN2020). Het opleidingsprofiel BN2020 (Lambregts et al., 2016) heeft in de afgelopen jaren geleid tot meer afstemming tussen hogescholen en een betere herkenbaarheid van de bachelor verpleegkundige in de praktijk. Recente maatschappelijke en demografische trends en ontwikkelingen in de zorg, het welzijn en het sociaal domein roepen echter de vraag op in hoeverre het opleidingsprofiel BN2020 nog steeds aansluit bij de transitie naar de zorg van de toekomst. Onderwerpen als de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zorg zijn hiervan een voorbeeld. Vanwege de toenemende zorgvraag door vergrijzing, de gestegen levensverwachting van chronisch zieken en de hardnekkige tekorten aan zorgprofessionals, staan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk. Mede daarom wordt ingezet op passende zorg: gepast gebruik en passende organisatie van zorg (www.nza.nl).

Er heeft een evaluatie van BN2020 plaatsgevonden waarbij gekeken is in hoeverre dit opleidingsprofiel aansluit bij de actualiteit en de transitie naar de zorg van de toekomst. De uitkomsten daarvan hebben tot BN2030 geleid.

Bekijk hier het volledige profiel