20 30

CanMEDS-rol 2: Communicator

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De verpleegkundige communiceert effectief om optimale en persoonsgerichte zorg te realiseren.

Competentie 1

De verpleegkundige communiceert persoonsgericht en professioneel met de zorgvrager, diens naasten, en andere zorgprofessionals, en gebruikt passende communicatiemiddelen.

Competentie 2

De verpleegkundige bevordert de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie met de zorgvrager, diens naasten, en andere zorgprofessionals, door te reflecteren op de metacommunicatie.

Kernbegrippen

  • Persoonsgerichte communicatie: De eigen communicatie afstemmen op de individuele zorgvrager. De zorgvrager als uniek persoon benaderen. Actief luisteren naar de zorgvrager, informeren van de zorgvrager en deze in staat stellen keuzes te maken in de zorg.
  • Professionele communicatie: Adequaat gebruiken van gesprekstechnieken en van (digitale) communicatiemiddelen en -vormen. Op een natuurlijke manier gids, coach, expert of adviseur zijn, afhankelijk van het moment en van de omstandigheden.
  • Reflecteren op metacommunicatie: Evalueren van de bedoelde en onbedoelde resultaten en gevolgen van de eigen communicatie, waarbij ook de (impliciete) oordeelsvorming van keuzes in de communicatie worden betrokken, alsmede de wijze waarop er wordt gecommuniceerd.