Manifest voor de hbo-verpleegkunde opleiding

Nieuwsoverzicht

Manifest voor de HBO-Verpleegkunde opleiding (HBO-V): 12 oplossingen voor
een dringend probleem
LOOV en SAC HGZO, mei 2023

De HBO-V’s in Nederland hebben in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Tussen 2010 en 2020 steeg de instroom van ongeveer 3500 tot bijna 6000 studenten. Vanaf september 2022 zien we helaas een kentering in de instroom: een stevige afname van het aantal inschrijvingen, met name bij de voltijdvariant. Daarmee lijkt de grote en noodzakelijke groei van de recente jaren in korte tijd te verdampen.  Tegelijkertijd is en blijft de vraag naar HBO-verpleegkundigen hoog, en kan aan deze vraag niet voldaan worden als de huidige
daling doorzet.

Er is nog geen uitgebreid verklarend onderzoek naar de belangrijkste oorzaken voor deze dalende instroom.
Uit gesprekken met studenten, docenten en managers/ directeuren van de opleidingen worden
de volgende drie belangrijkste oorzaken genoemd en door het werkveld herkend:
1. Minder positief imago van het beroep;
2. Loopbaanmogelijkheden op termijn zijn beperkt: ze drijven vaak weg van de directe patiëntenzorg of zijn weinig onderscheidend t.o.v. MBO-Verpleegkundigen;
3. Negatieve stage-ervaringen van studenten.
De negatieve ontwikkeling van de instroom staat haaks op de behoeften. Het werkveld schreeuwt om hoogopgeleide verpleegkundigen.

In dit manifest schetsen we een aantal oorzaken van de problemen én kansen die we als hogescholen zien, met daaraan gekoppelde voorwaarden voor succes.

Manifest voor de hbo-verpleegkunde opleiding

Terug naar overzicht

Bekijk hier het volledige manifest