20 30

BN2030 in beeld en geluid

Het opleidingsprofiel BN2030 beslaat 27 pagina’s en is het resultaat van een grondig doorlopen proces van literatuurstudie, onderzoek, gesprekken, discussies, afwegingen en prioritering.
Van schaven en selecteren. Vanuit de gedachte: de kracht van minder is meer.

Schrijvers aan het woord

Om te begrijpen welke keuzes tijdens de totstandkoming van BN2030 zijn gemaakt, welke prioriteiten zijn gesteld, hebben we de schrijvers van BN2030 gevraagd om hun overwegingen met ons te delen.

Die overwegingen worden verwoord in vijf filmpjes. In ieder filmpje staat een onderwerp centraal:

De centrale rol van Bachelor Verpleegkundige: van Zorgverlener naar  Bachelor verpleegkundige

Verpleegkundig leiderschap: van persoonlijke en professionele ontwikkeling naar zeggenschap.

Probleemoplossend vermogen: omgaan met complexe situaties door klinisch redeneren, onderzoekend vermogen, duurzaam innoveren en regie voeren.

Persoonsgerichte zorg en morele sensitiviteit: afstemming met zorgvrager en rekening houden met hoe een zorgvrager vormgeeft aan zingeving en invulling aan kwaliteit van leven.

Preventie: oog voor betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, aandacht voor positieve gezondheid, bevorderen van gezond gedrag en organiseren van een netwerk rond de zorgvrager.