20 30

CanMEDS-rol 5: Gezondheidsbevorderaar

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De verpleegkundige richt zich op het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekte bij individuen en groepen door het signaleren van risico’s, het analyseren van gedrag en het initiëren van gerichte interventies. De verpleegkundige focust hierbij op het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. De verpleegkundige houdt daarbij rekening met persoonskenmerken van de zorgvrager, de fysieke (leef)omgeving, sociale relaties, cultuur en leefstijl en richt zich op de omgeving van de zorgvrager, op groepen zorgvragers en op andere professionals, instanties, of gemeenten. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beperken van gezondheidsverschillen van zorgvragers. De verpleegkundige benadert mensen met hoge risico’s op gezondheidsproblemen actief.

Competentie 1

De verpleegkundige draagt bij aan het bevorderen van de gezondheid en gezond gedrag van de zorgvrager in diens omgeving of risicofactoren van doelgroepen bij (potentiële) gezondheidsproblemen door het analyseren, ontwerpen en toepassen van passende vormen van preventie op basis van preventiemodellen.

Competentie 2

De verpleegkundige draagt actief bij aan een gezonde leefomgeving, door het in samenwerking met anderen uitvoeren van omgevingsanalyses en opstellen van preventieplannen ten behoeve van specifieke doelgroepen in de samenleving.

Kernbegrippen

  • Gezond gedrag bevorderen: Het bieden van ondersteuning bij het realiseren van gezond gedrag van de zorgvrager in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblemen.
  • Gedragsanalyse: Met behulp van een preventiemodel analyseren van gedrag van de zorgvrager dat kan leiden tot gezondheidsproblemen.
  • Risicoanalyse: Met behulp van een preventiemodel analyseren van risicofactoren bij (potentiële) gezondheidsproblemen van een specifieke doelgroep.
  • Omgevingsanalyse: Met behulp van een conceptueel model een omgevingsanalyse kunnen uitvoeren gericht op de gezonde leefomgeving van specifieke doelgroepen.